Groep 7b/8

Wat hebben we genoten van het mooie weer voor de vakantie. Bijna elke middagpauze gingen we naar het veldje om lekker met elkaar te voetballen. We hebben dan ook zin in de toernooien waar we in maart en in april aan mee doen!

Er is met alle ouders en leerlingen een advies-/ rapportgesprek geweest, ik kijk terug op fijne gesprekken. Het zou fijn zijn wanneer, indien mogelijk, deze week de aanmeldingsformulieren voor de middelbare school weer op school ingeleverd worden.

Er staan de komende weken weer wat bijzondere activiteiten op het programma:

19 maart brengt groep 8 een bezoek aan het Lodewijkcollege. We gaan daar met de bus heen (12.00 uur) Omdat we pas na 15.00 uur terug zullen zijn moeten alle kinderen uit Zaamslag op de fiets komen, omdat ze niet met de schoolbus terug naar huis kunnen. De kinderen uit Terneuzen kunnen bij het Lodewijkcollege (locatie Oude Vaart) om 15.00 uur opgehaald worden.

20 maart is het boomfeestdag voor groep 8. Wat we precies die dag gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Info volgt, zodra er meer bekend is.

21 maart doen bijna alle kinderen uit onze groep mee met de Kangoeroewedstijd! Zie bericht vooraan in deze sterrenkijker.

27 maart gaan de jeugdnatuurwachters van groep 7 naar de ZOO in Antwerpen. Hierover is een brief mee naar huis gegeven. Opgavebriefjes graag uiterlijk 13 maart retour.

28 maart hebben we de Klasselunch voor heel de groep!  We krijgen dan op school een heerlijke, gezonde lunch aangeboden. De kinderen hoeven dus die dag geen lunch mee te nemen!

29 maart gaan we naar Utrecht voor het LEVWN- voetbaltoernooi. Er zijn voldoende ouders die met ons van en naar Kapelle rijden waar we op de bus stappen, bedankt! Binnenkort krijgt u nog een mail met alle laatste informatie.

In april gaan we weer voetballen, nu op het veld. Er is een jongens- en een meisjesteam. Ook daarover volgt nog een mail met informatie voor de kinderen die zich hebben opgegeven.

De bijbelvertellingen gingen de laatste weken en ook deze week over ‘de Bergrede’, met als thema: Bouw je huis op Jezus de rots! Daarna wordt er verteld uit het bijbelboek Openbaringen, bijzondere verhalen die altijd veel vragen en opmerkingen oproepen.

Na de 80-jarige oorlog beginnen we deze week met een nieuw thema begonnen; ‘de wereldoorlogen, een interessant thema, waarbij het gaat over WO I, WO II en de crisistijd.

In de weken na de voorjaarsvakantie wordt er weer een les gegeven uit Wonderlijk gemaakt. Deze keer gaat die les over seksueel misbruik.

 

 

 

 

Groeten,

Juf Esther en juf Tonja