Morgen sinterklaasfeest! We hopen op prachtige surprises en leuke gedichten!

Daarnaast leven we toe naar het kerstfeest, wat we op donderdag 20 december met de groepen 1 t/m 8 en ouders/ verzorgers hopen te vieren. We besteden er in de bijbelvertellingen aandacht aan en we gaan de liederen oefenen voor de viering. Afgelopen weken gingen de bijbelvertellingen over Daniel met als thema: ‘Kinderen van God mogen stralen als sterren, ook wanneer er moeilijke tijden komen’.

Ook het gewone werk gaat door, zo hebben we weer een thema af, ‘De Romeinen’. Er is goed gewerkt aan de opdrachten die bij dit thema gekozen konden worden. We zijn begonnen met een nieuw thema, ‘Water’, wat gaat over de watersnoodramp en orkanen.

De komende 2 maanden hebben de kinderen van groep 7b/8 de tijd om een werkstuk te maken, dat moet gaan over een land. Uitleg is mee naar huis gegeven.

Voor Engels in het inmiddels mogelijk om op twee digitale manieren te oefenen. Voor beide programma’s heeft iedereen een inlog. Elke week moeten de leerlingen twee opdrachten maken in Holmwoods (een luister en een leesopdracht. Daarnaast is er het programma oxford owl https://www.oxfordowl.co.uk waar kinderen zelf boeken kunnen lezen in het Engels voorgelezen worden.

Op donderdag 10 januari(19.30 uur) wordt er een ouderavond gehouden voor de ouders/ verzorgers van groep 8 (en 7). Er wordt dan informatie gegeven over het voortgezet onderwijs. Elk jaar veranderen de middelbare scholen hun programma weer, dus er altijd weer wel iets nieuws te horen. Verder wordt er ook uitleg gegeven over de citotoets en de advisering.

 

Groeten van juf Esther en juf Suzanne