Sterrenkijker, april 2019

Na de voorjaarsvakantie is er weer hard gewerkt in onze klas. Super! Dat is onder andere te zien aan de overwegend goede resultaten voor de toetsen van rekenen, taal en spelling! Er waren ook verschillende andere activiteiten.

We hebben meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. Sommige leerlingen hebben de 24 opdrachten alleen gemaakt, anderen hebben in duo’s gewerkt. We zijn benieuwd naar de uitslag!

We kregen een interessante presentatie van een medewerker van ZOA over Wandelen voor water. Op 4 april gaan we met 6 liter water op onze rug lopen. Ondertussen proberen we zoveel mogelijk geld binnen te halen!

Aan het eind van deze week is het onze beurt om de maandsluiting te verzorgen. We zijn hard aan het oefenen om iets moois te laten zien. Wat we onder andere geleerd hebben tijdens de lessen drama proberen we zo goed mogelijk in praktijk te brengen.

De afgelopen weken hebben we extra veel geoefend voor ons verkeersexamen: verkeersexamens gemaakt, allerlei situaties besproken en verkeersborden geleerd. We zijn goed voorbereid en hopen donderdag allemaal ons verkeersdiploma te halen! Spannend!

Woensdag 27 maart zijn we naar de dierentuin in Antwerpen geweest, met de Jeugdnatuurwacht. Dat was erg leuk en leerzaam. Het begon al leuk want we gingen met een dubbeldekker.
We hebben veel dieren gezien! Zelfs een baby Gorilla. Ook zijn we naar de Zoo klas geweest. Daar mochten we een slang aanraken!

We zijn enthousiast bezig met de Kanjertraining. We zijn veel bezig met “spelletjes”.  Elkaar leren aankijken, elkaar leren aanspreken, dingen te vragen etc.
De volgende les gaan we verder met vertrouwen. Hoe ben je te vertrouwen?

Vrijdag 29 maart was de Boomfeestdag. We hebben struiken geplant in de Koegorspolder in Sluiskil (naast Yara). Het was erg leuk om te doen! Onze inspanningen werden beloond met poffertjes en chocolademelk. Tot slot kregen we een insectenpotje en gingen veel kinderen op zoek naar allerlei insecten. We hebben op deze zonnige morgen genoten van de mooie natuur!

 

Met Juf Tonja werken we over het natuurthema Erin en eruit. Het gaat onder andere over de spijsvertering, de bloedsomloop en het afval uit ons lichaam.

Met Juf Rianne werken we aan het natuurthema energie.

Woensdag 10 april viert Juf Rianne haar verjaardag. Kinderen die het leuk vinden mogen iets doen. Toneelstukje, dansje, goocheltruc etc. Ook mogen de kinderen deze dag verkleed komen.

Voor eten en drinken in de pauze wordt gezorgd.

De sterren van de week waren: Fleur en Koen. Nu is juf Rianne Hamelink onze ster!
Tijdens de bijbelverhalen vertellen we verhalen rond thema’s. De komende weken zijn de thema’s: vrouwen in Jezus’ leven, vrouwen bij het kruis van Jezus en vrouwen bij het graf van Jezus.
Deze komende weken leren we Psalm 95:1, Opwekking 428 Genade zo oneindig groot, Paaslied Sta op en zing.

De komende maanden staat er ook weer genoeg op de planning. Voor u alvast een paar dingen op een rijtje:

  • woensdag 3 april: grote rekendag
  • donderdag 4 april: verkeersexamen (theoretisch) groep 7 en Wandelen voor water
  • vrijdag 5 april: maandsluiting van onze groep
  • woensdag 10 april: verjaardag juf Rianne
  • vrijdag 12 april: Koningsspelen

 

Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep:
Groep 6
*Rekenen:  We oefenen verder met aftrekken onder elkaar (met inwisselen). We leren hoofdrekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met grote getallen en kiezen uit verschillende strategieën. We leren plattegronden lezen, lokaliseren m.b.v. coördinaten en meten van werkelijke afstanden m.b.v. de schaallijn.

*Spelling: We ronden blok 7 af. In blok 8 oefenen we verder met het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd van zwakke werkwoorden. Ook leren we woorden te schrijven waar je een g schrijft maar je hoort zj en samengestelde woorden.
*Taal: We leren reclametaal te herkennen en de directe rede op te schrijven.

*Topo: we zijn bezig met de topo van Friesland.
*Engels: We werken aan unit 5 thema school.


Groep 7
*Rekenen: We leren kommagetallen en breuken vergelijken en op volgorde zetten. Ook leren we breuken om te zetten in kommagetallen.

We oefenen met de rekenmachine:   

  • delen
  • kiezen uit cijferen, hoofdrekenen en rekenen met de rekenmachine
  • volgorde van bewerkingen         

We werken met spoor- en dienstregelingen, afstand-tijd-grafieken en afstand-prijs-grafieken.                       

*Spelling: We ronden blok 7 af. In blok 8 oefenen we met weetwoorden met een x, met een q en met persoonsvorm en voltooid deelwoord die hetzelfde klinken.

*Taal: We oefenen met duidelijk en verstaanbaar spreken. We leren het meewerkend voorwerp herkennen.

*Topo: We zijn bezig met de topo van Zuid-oost-Europa.
*Engels: We werken aan unit 5 thema school.

 

Hartelijke groeten,

juf Rianne en juf Tonja