Sterrenkijker, januari 2019

 

Allereerst willen we jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen!!!

Na een vakantie vol feestdagen en waarschijnlijk lekker eten mogen we weer aan de slag.
De een zal het leuk vinden om weer naar school te gaan, de ander zou graag nog even vrij zijn!
Graag willen we jullie voorstellen aan een nieuwe jongen bij ons in groep 6:  Floris Leeflang. Hij zit vanaf nu gezellig bij ons in de klas. We hopen dat hij het snel naar zijn zin heeft!


Voordat de vakantie begon hebben we nog hard gewerkt op school! Ook hebben we sinterklaas en kerst gevierd! Met sinterklaas hadden we allemaal mooie surprises gemaakt en leuke gedichten geschreven.
Het kerstontbijt was erg gezellig en lekker! We bedanken alle moeders die alles hebben klaargemaakt!Voor de kerstviering hadden we samen mooie liederen geoefend. We konden ze heel goed zingen! De juffen en meesters deden goed hun best bij de uitvoering van de musical. Het was een mooie kerstviering!
We werkten hard om onze kerkramen en spijkerpatronen van de ster af te krijgen. Met hier en daar een helpende hand is het uiteindelijk iedereen gelukt. De resultaten zijn prachtig! Vooral aan het spijkerpatroon hebben we met enorm veel plezier gewerkt.
Voor de vakantie hebben we het thema Opkomst van het christendom afgerond. Deze week hebben we alleen nog de toets. Juf Tonja start met het volgende natuurthema Grote verschillen.
Juf Rianne werkt aan een natuurthema: Planten- en dierenrijk. We hebben de informatie gehad, deze week gaan we beginnen met opdrachten. Binnenkort krijgen we de samenvatting voor de toets.
De sterren van de week waren: Sander en Alicia.
De bijbelverhalen gaan over getuigen van de Here Jezus en vervolging.
Deze komende weken leren we psalm 62:1, opwekking 640 en psalm 89:7.

Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep:
Groep 6
*Rekenen: We oefenen verder met schattend rekenen. Onder elkaar minsommen uitrekenen.

*Spelling: In blok 5 oefenen we verder het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd van zwakke werkwoorden waarvan de ik-vorm niet eindigt op t of d (knip – knipte). Ook leren we woorden die eindigen op -heid.
*Taal: We hebben blok 4 afgerond. We hadden goede resulaten voor de toets! Nu starten we met blok 5. Gaat onder andere over: afkortingen, een brief/e mail schrijven naar een onbekende, moeilijke woorden en de voltooide en onvoltooide tijd.
*Topo: we zijn bezig met de topo van Zuid-Holland.
*Engels: Het thema van unit 3 is ‘Just in time’ (net op tijd). We leren hoe je vraagt hoe laat het is en de tijden van de dag en de dagen van de week benoemen.

Groep 7
*Rekenen: We gaan verder met kolomsgewijs vermenigvuldigen (veelvouden van happen van 10x) we leren meer over procenten en het gemiddelde berekenen.
*Spelling: In blok 5 oefenen we ook met woorden op -isch en meervoud op -en. Woorden met een trema.
*Taal: We hebben blok 4 afgerond met goede resultaten. We starten met blok 5 daar komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat media en communicatie, aankondigen van een evenement, advertentie schrijven en woorden zoeken in het woordenboek.
*Topo: We zijn bezig met de topo van Verenigd Koninkrijk.
*Engels: Het thema van unit 3 is ‘Just in time’ (net op tijd). De lessen gaan over data en tijden, leren klokkijken en afspraken maken. Ook komen de dagindeling en vaste activiteiten gedurende de dag aan bod. We toets hebben we binnenkort.

Tip: Op de website van De Sterrenpracht is het huiswerk te vinden onder Onze leerlingen – groep 6/7 – huiswerk.

Hartelijke groeten,

juf Tonja en juf Rianne.