Sterrenkijker groep 3

Heeft u al in de galerie of in het museum gekeken waar al die mooie kunstwerken van de kinderen hangen? Het is prachtig om te zien dat ons kunstproject nu zo voor iedereen te bekijken is. De kinderen zijn er in ieder geval heel trots op. Deze week zijn we gestart met het goede doelenproject voor de Verre Naasten. Volgende week gaan we rennen en kijken hoeveel geld we kunnen ophalen voor de mensen in India.

Rekenen: We zijn alweer bijna aan het eind van hoofdstuk 9 gekomen en daarna beginnen we alweer aan het laatste rekenschrift van dit schooljaar. We hebben gerekend met geld en gekeken hoeveel geld je nodig hebt om iets te kopen. Vorige week donderdag deden we mee aan “de Kangoeroewedstrijd”. Bijna alle kinderen in de klas hadden zich opgegeven en deden goed hun best om de moeilijke opgaven op te lossen. Woensdag 28 maart is er de grote reken-dag! We gaan dan de hele morgen in circuits rekenen en vooral opdrachten doen. We worden dan allemaal in groepjes  ingedeeld maar daar hebben we wel begeleiders bij nodig. Wie wil ons die woensdagmorgen van 9- 12 uur helpen??

Lezen: Deze week beginnen we met lezen aan kern 9. We krijgen deze week ook de woordjes van die kern weer mee naar huis. Kinderen die met mevr. Bakker lezen moeten thuis ook nog even goed oefenen. Ook het thuis in boekjes lezen is een hele goede oefening. Kiest u alleen geen boekjes uit die nog te moeilijk zijn anders is het plezier er snel af. U kunt ook altijd een boekje van school lenen om thuis even uit te lezen.

Deze en volgende week gaan de Bijbelverhalen over het lijden en sterven van onze Here Jezus. De liederen die we oefenen zijn liederen die we op het Paasfeest zullen zingen. We hoorden deze week dat de broer van juf Suzanne was gestorven. Wij waren daar verdrietig om en hebben er samen op een hele mooie manier over gepraat. We wensen juf Suzanne en haar familie  veel sterkte toe !

Groeten, juf Ella. Tamara, Suzanne en Aafke